„Dobry start. Wyprawka 300 plus” to program, który umożliwia raz w roku pobranie 300 zł na wyprawkę szkolną. Przeczytajcie co zrobić, by otrzymać te pieniądze.

Czym jest 300+?

To pomoc w wysokości 300 zł którą można otrzymać raz w roku, na rozpoczęcie roku szkolnego. Bardzo ważne jest to, że świadczenie to można otrzymać niezależnie od tego jaki osiąga się dochód. Pierwsze wypłaty już we wrześniu tego roku.

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla rodzin, które w mają dzieci w przedziale 7-20 lat. Osobom niepełnosprawnym świadczenie to będzie przyznawane do 24 roku życia.

Jak dostać pieniądze ?

Należy złożyć wniosek. Osobiście lub przez internet. Robią to rodzice, prawni opiekunowie. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek ?

Wnioski będą przyjmowane w tych miejscach, w których przyjmowane były wnioski na 500+. Będą to więc urzędy miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna. Ważne, by znajdowała się na terenie, na którym mieszkają rodzice i dziecko, na które staramy się zdobyć pieniądze.

Kiedy złożyć wniosek ?

Mamy czas to końca listopada. Najlepiej zrobić to w lipcu (tylko online) lub sierpniu (online lub w formie papierowej), wtedy pieniądze dostaniemy najpóźniej do 30 września. Jeśli zrobimy to później pieniądze możemy dopiero dostać po 2 miesiącach od daty złożenia wniosku.

WAŻNE !

Świadczenie to nie jest opodatkowane, nie liczy się do dochodu, nie podlega egzekucji komorniczej.

Świadczenia nie otrzymają dzieci chodzące do zerówki ( niezależnie czy jest to zerówka szkolna czy przedszkolna)